회사소개 타이틀 이미지

Tuyển dụng nhân tài

Hướng dẫn tuyển dụng

Chúng tôi tìm kiếm nhân tài sẵn sàng cho tương lai của công ty ANYONE- doanh nghiệp vật liệu công nghệ cao số 1 trên thế giới.

kinh nghiệm Chúng tôi tìm kiếm nhân tài có khả năng dẫn dắt công ty bằng kinh nghiệm phong phú, giàu kinh nghiệm.
01Nhận đơn của ứng viên
02Chọn hồ sơ
03Phỏng vấn xin việc lần thứ 1
04Phỏng vấn của ban lãnh đạo lần thứ 2
05Xem xét tuyển dụng
06Trúng tuyển cuối cùng
Mới gia nhập Chúng tôi tìm kiếm nhân tài có thể cùng công ty tạo dựng tương lai trên nền tảng tinh thần sáng tạo và tích cực.
01Nhận đơn của ứng viên
02Chọn hồ sơ
03Kiểm tra cá nhân
04Phỏng vấn xin việc lần thứ 1
05Phỏng vấn của ban lãnh đạo lần thứ 2
06Xem xét tuyển dụng
07Trúng tuyển cuối cùng
Website Việc làm ứng dụng
Email ứng dụng
jhlee@anyonetape.com
From CEO
Là bộ phận của các tổ chức CNTT hàng đầu thế giới,
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tổng thể cho quý khách hàng
mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.