제품소개 타이틀 이미지

Giới thiệu sản phẩm

Quy trình sản xuất tape

Đây là quá trình tạo các sản phẩm của ANYONE.

테이프공정 이미지
01
Cho vải Unwinder
화살표 이미지
테이프공정 이미지
02
Loại bỏ hết tạp chất trên vải
화살표 이미지
테이프공정 이미지
03
Cho chất kết dính vào & trộn
[Cho vào bình chứa/ lọc]
Áp dụng cho Smart factory
화살표 이미지
테이프공정 이미지
04
Phủ (Coating)
[Comma, Micro-Gravure, Slot-Die]
Áp dụng cho Smart factory
화살표 이미지
테이프공정 이미지
05
Làm kho vải phủ [buồng sấy, buồng
UV] Áp dụng cho Smart factory
화살표 이미지
테이프공정 이미지
06 - A
Quấn sản phẩm (Rewinder)
화살표 이미지
테이프공정 이미지
06 - B
Dát mỏng (Lamination)
화살표 이미지
테이프공정 이미지
07
Accum & Delamination
화살표 이미지
테이프공정 이미지
08
Quấn sản phẩm (Rewinder
테이프공정 이미지
07 - A
無 Liner rewinder Accum
화살표 이미지
테이프공정 이미지
08 - A
無 Liner rewinder
From CEO
Là bộ phận của các tổ chức CNTT hàng đầu thế giới,
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tổng thể cho quý khách hàng
mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.