고객센터 타이틀 이미지

Trung tâm khách hàng

CONTACT US

 

Số liên hệ +82 041-410-3500
Số fax +82 041-410-3519
Bộ phận kinh doanh 070-4162-7206
Bộ phận R&D 070-4922-3331
Bộ phận hỗ trợ kinh doanh +82 041-410-3535
Câu hỏi liên quan đến IR +82 041-410-3587
Câu hỏi khác +82 041-410-3523
From CEO
Là bộ phận của các tổ chức CNTT hàng đầu thế giới,
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tổng thể cho quý khách hàng
mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.