홍보센터 타이틀 이미지

Trung tâm quảng cáo

Chứng nhận

 

Giấy chứng nhận
인증서 이미지
ISO 9001 & ISO 14001
인증서 이미지
ISO 45001
인증서 이미지
Chứng nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật
인증서 이미지
Chứng nhận doanh nghiệp chuyên về phụ kiện
Bằng sáng chế
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1658608
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1680823
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1680827
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1753718
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1785469
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1814998
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1869928
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1873472
인증서 이미지
Bằng sáng chế-10-1989614
Lời cam kết về quản lý chất lượng
1. Phương châm và kế hoạch về chất lượng (QP)
2. Hoạt động và phương pháp thực hiện để quản lý chất lượng (QC)
3. Bảo hành chất lượng (QA)
4. HOạt động làm tăng hiệu quả của hoạt động và quy trình (QI)
From CEO
Là bộ phận của các tổ chức CNTT hàng đầu thế giới,
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tổng thể cho quý khách hàng
mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.