MENU
SẢN PHẨM
Giải pháp tổng thể của Băng keo
OCA
previous_button
next_button
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
Viện Nghiên cứu Công nghệ Anyone đã và đang tiến hành phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn và nhiệt huyết để tích cực chuẩn bị cho nền công nghệ kỹ thuật
trên thị trường biến đổi đa dạng trong hiện tại và tương lai. Tập trung vào phát triển sản phẩm phù hợp với trọng tâm của ngành công nghiệp CNTT trong tương lai
Phòng nghiên cứu 1
Phát triển kỹ thuật Cheonan
· Dùng cho Mobile
· Các lĩnh vực đặc thù
Phòng nghiên cứu 2
Phát triển kỹ thuật Suwon
· Fabric
· Metal foil
· Powder & binder
Phòng nghiên cứu trùng hợp
Phát triển kỹ thuật Cheonan
· Lĩnh vực nghiên cứu phát triển
· Chiến lược nghiên cứu phát triển
· Phát triển nguyên vật liệu và sản
  phẩm thân thiện với môi trường
QUẢN LÝ
TRIẾT LÝ
From CEO
Là bộ phận của các tổ chức CNTT hàng đầu thế giới,
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tổng thể cho quý khách hàng
mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.